Jongeren

Jongeren

Kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar met psychische problemen, kunnen in overleg met de ouders, huisarts, kinderarts of externe behandelaar, een beroep doen op een van de begeleidings- of behandeltrajecten binnen Zeeuwse Gronden.
Tot 15 jaar kunnen kinderen en jongeren in begeleiding komen, vanaf 15 jaar kunnen jongeren met psychische problemen in behandeling komen. We spreken over een behandeltraject als het gaat om een uitgebreide zorgvraag op meerdere levensterreinen (vastlopen in thuissituatie, school en /of sociale omgeving). Ouderbetrokkenheid en samenwerking met school zijn hierin van belang.
Voor zowel begeleidings- als behandeltrajecten bieden wij mogelijkheden om dit individueel, in groepsverband of een combinatie van beiden, te doen. Daarnaast kan ouderbegeleiding een onderdeel vormen binnen deze trajecten. Psycho-educatie, omgaan met de problematiek van het kind of de jongere en andere gerelateerde onderwerpen kunnen hierbij centraal staan.

Nieuws

Afgelopen woensdagmiddag ging de groep jongeren die wekelijks met de paarden werkt op buitenrit. Onze Ijslanders Sigrun en Kwister droegen de kindjes met gemak over "Het Eiland". Voor de kinderen was er zelf klaar gemaakte picknick, de paarden genoten van een versgras lunch.