Vrienden van Zeeuwse Gronden

Welkom op de webpagina van Vrienden van Zeeuwse Gronden. Vrienden van Zeeuwse Gronden is een jonge stichting die zich inzet om wat extra levensgeluk te realiseren voor cliënten van Zeeuwse Gronden. Een organisatie kan niet zonder website? Ik zou eerder zeggen dat een organisatie als de onze niet zonder donateurs kan. Immers in deze tijd van bezuinigingen en onzekerheden over voorzieningen schieten we allemaal in de stress. Maar wij proberen die stress om te zetten in goede en leuke ontspanning voor cliënten. Graag nodigen wij als bestuur u uit om onze pagina te bezoeken, het nieuws te lezen en uzelf en anderen te inspireren om met ons mee te denken.

Uw steun is hard nodig!!

Het voor  gezonde mensen zo vanzelfsprekende “het gewone leven”, is voor mensen met een psychiatrische aandoening vaak een zware inspanning. U kunt het leven van deze mensen verlichten. De Stichting Vrienden van Zeeuwse Gronden stelt zich tot doel, om deze zeer kwetsbare groep van de samenleving deel te laten nemen aan culturele en ontspannende activiteiten. De Stichting is op zoek naar mensen, die dit doel onderschrijven en bereid zijn daarvoor te doneren. De Stichting Vrienden van Zeeuwse Gronden is verbonden aan Zeeuwse Gronden, de verzamelnaam voor de uitvoerende taken van Zeeuwse Gronden. Zeeuwse Gronden heeft twee doelen voor ogen, namelijk de woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische aandoening verbeteren en de samenleving meer vertrouwd maken met het leven van mensen met een psychiatrische aandoening. Zeeuwse Gronden is HKZ gecertificeerd en heeft bij het landelijk platform GGZ een zilveren ster gewonnen voor het familiebeleid en mag zich daarmee tot één van de beste zorginstellingen in Zeeland rekenen. Met de verwezenlijking van de doelstellingen van Zeeuwse Gronden werd duidelijk dat er behoefte was aan deelname aan algemene culturele en sociale activiteiten door mensen met een psychiatrische aandoening. Dit bevordert namelijk hun maatschappelijke integratie en deze activiteiten hebben een grote ontspannende waarde. Mensen met een psychiatrische aandoening  moeten vaak rondkomen van een minimumuitkering of minder. Hierdoor ontbreken eenvoudigweg de financiële middelen om deel te kunnen nemen aan culturele activiteiten  zoals theater, daguitstapjes, bezoek aan musea, tentoonstellingen en deelname aan cursussen. Ook deelname aan recreatieve activiteiten, zoals sporten  en op vakantie gaan, zijn hierdoor nauwelijks mogelijk. Om deze culturele en sociale activiteiten te bevorderen en financieel te ondersteunen is de Stichting Vrienden van Zeeuwse Gronden opgericht. Wanneer u begunstiger wilt worden van de Stichting Vrienden van Zeeuwse Gronden kunt u contact opnemen met penningmeester, mevr. A. Dieleman, Kraagdijk 2 4538 PN te Terneuzen (0115-695193).

Wilt u doneren, stort uw gift dan op bankrekening NL29RABO134259173 t.n.v. Stichting Vrienden van Zeeuwse Gronden te Terneuzen. De Stichting heeft per 1 jan. 2008 een ANBI-Beschikking toegekend gekregen zodat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is en er géén successie- of schenkingsrecht betaald hoeft te worden.