e-Health

Zeeuwse Gronden streeft er naar om naast een hoge kwaliteit van zorg, ook een groot aanbod van zorg te bieden. Dat is een van onze kernkwaliteiten; op vele gebieden en op verschillende manieren zorg bieden zodat er een passend traject kan worden geboden aan de individuele cliënt. Anno 2015 betekent dit dat we naast de 'gewone' zorg, ook digitale zorg aanbieden. Digitale zorg noemen we in vaktermen E-health.

Cursus geluk
De cursus geluk is als eHealth module bij Zeeuwse Gronden te volgen.  De acht lessen staan in de vorm van korte video’s op YouTube.  De huiswerkmodule kan je via het Zeeuwse Gronden Karify eHealth programma met je behandelaar bespreken .
De cursus geluk is bedoeld voor mensen die op een bewuste wijze aan herstel werken. Herstel wordt bevorderd door meer aandacht voor je talenten, voor de mensen in je omgeving en je doelen te hebben.

Les 1: wat is geluk
Geluk is opgebouwd uit positieve emoties.  Ieder mens heeft de mogelijkheid meer positieve emoties in zijn leven te ontwikkelen.

Les 2: werk en vrije tijd
Geluk op het werk is niet vanzelfsprekend maar vaak gemakkelijk te vinden. Geluk tijdens je vrije tijd lijkt voor het oprapen maar je moet er wel degelijk moeite voor doen.

Les 3: gewoontes.
Goede en slechte gewoontes bepalen voor een belangrijk deel het geluk in ons dagelijks leven. Hoe kan meer goede gewoontes krijgen en hoe kom je van je slechte gewoontes af.

Les 4: vriendschap en relaties
Mensen in een hechte relatie en met een paar goede vriendschappen voelen zich gelukkig. Wat is het belang van vriendschap. Hoe kan je meer uit je relatie en je vriendschappen halen.

Les 5: doelen
Je wordt gelukkiger door doelen in je leven te stellen.  Maar belangrijker dan het doel zelf is de weg er naar toe.

Les 6:  geloof in geluk
Het belangrijkste obstakel  op weg naar geluk is de mens zelf. Hoe kan jij je geloof in eigen geluk versterken. Op wat voor wijze speelt geloof een rol in het  ervaren van geluk.

Les 7: positieve emoties
Positieve emoties vormen de bouwstenen van het geluk. Een aantal positieve emoties wordt nader besproken. Dankbaarheid is een ‘meta-strategie’ om gelukkig te worden.

Les 8: duurzaam geluk
Hoe kan je geluk behouden. Op wat voor een wijze maak je geluk tot een vast bestand in je leven.

Weekschema
Ter ondersteuning van de begeleiding en behandeling, kan je rechts op 'weekschema' klikken. Dit weekschema kan je helpen om overzicht te bewaren. De meeste mensen vinden het prettig en ervaren meer rust als ze na kunnen kijken op welke dag ze wat voor afspraken hebben staan. Ook vinden veel mensen het fijn om in zo'n schema hun huishouden in te plannen.

Ademhalingsoefeningen
Ademhalingsoefeningen kunnen je rust bieden. Je behoudt de regie en kiest zelf hoe ver je de ontspanning laat komen. Ze zijn een belangrijk onderdeel van therapie bij bijvoorbeeld angststoornissen. Daarnaast zijn ze ook onderdeel van de Borderline Vaardigheidstraining die wordt gegeven, bij deze therapie wordt het gebruikt om een moment van rust en stabiliteit op te pakken.

Apps
Er zijn verschillende apps op de markt die je kunnen helpen met je stemmen meer onder controle te houden en tot rust te komen. In het menu rechts kan je hier meer informatie over vinden.

Bibliotheek
Meer informatie over bepaalde ziektebeelden, maar ook onze instelling en onze benadering kan je vinden in onze bibliotheek.

Contact met je behandelaar of de begeleiding
Als je bij ons in zorg bent heb je in sommige gevallen al per e-mail contact met de begeleiding, je behandelaar of de secretaresse. We zijn daarnaast voor iedereen bereikbaar op ons algemene e-mailadres, info@zeeuwsegronden.nl. Vanuit daar wordt het doorgestuurd naar de juiste afdeling. In 2014 zijn we een proef gestart met de bereikbaarheid vergroten van onze afdeling 't Hofje. Dit hebben we gedaan door een e-mailadres rechtstreeks toegankelijk te maken voor cliënten, familieleden en andere belangstellenden. Dit is erg succesvol gebleken en we verwachten dat in 2015 alle afdelingen een rechtstreeks e-mailadres krijgen.

Naast onze e-healthzorg, willen we laten weten dat je Zeeuwse Gronden kan vinden op Facebook, Twitter en dat wij een eigen YouTube-kanaal hebben. ook.