Jeugdhuis Paardenmarkt

Jeugdhuis Paardenmarkt

Cliënten worden in jeugdhuis Paardenmarkt 24-uur begeleid door een vast team van professionele en enthousiaste begeleiders in een huiselijke sfeer met een vaste structuur.
Iedere bewoner heeft een persoonlijk begeleider.
Deze stelt samen met de bewoner een begeleidingsplan op waarbij doelen geformuleerd worden om aan te werken. Veiligheid, voorspelbaarheid en vertrouwen zijn hierin essentieel.

Doelstelling voor onze cliënten
Bewoners leren hun zelfredzaamheid te vergroten en werken toe naar een zo groot mogelijke mate van zelfstandig functioneren. Indien zij hier aan toe zijn is er mogelijkheid om een overstap te maken naar het begeleid zelfstandig wonen op een van onze andere locaties binnen onze organisatie, waarbij men een eigen appartement tot zijn of haar beschikking heeft.
Woonlocatie Paardenmarkt
De woonvoorziening heeft ruimte voor twee keer vier bewoners. Elke deelwoning bezit een woonkamer, keuken, toilet en badkamer. Bewoner beschikken over een eigen slaapkamer. Verder is er een activiteitenruimte waar beide groepen gebruik van kunnen maken en is er een gezamenlijke tuin en fietsenstalling.