Ecologische zorg

Ecologische zorg

Zeeuwse Gronden wil niet alleen zorg dragen voor de cliënten die we begeleiden maar ook voor ons leefmilieu. Dat betekent dat we bij nieuwbouw van een locatie aandacht hebben voor milieuvriendelijk bouwen. Een prettig woonklimaat en energiezuinige voorzieningen zoals goede isolatie en een ecologische tuin. De natuur en de directe omgeving van onze cliënten vormen het decor waarin we met elkaar leven en werken. Wij vinden het belangrijk om de verbinding tussen mens en natuur te leggen en te benadrukken.

De tuin van het Binnenhofje in Terneuzen is ingezaaid met veldbloemen en wildeplanten-zaadmengels om vlinders te lokken en op die manier bij te dragen aan de instandhouding van de vlindersoorten. Onze bewoners genieten van de kleurijke bakken, de vlinders en de insecten.

We werken samen met het Zeeuws Landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland, organisaties die zich bezighouden met natuurbeheer. Daarmee willen we ons steentje bijdragen om de natuur in Zeeland in stand te houden en uit te breiden.