Ecologische zorg

Ecologische zorg

Zeeuwse Gronden wil niet alleen zorg dragen voor de cliënten die we begeleiden maar ook voor ons leefmilieu. Dat betekent dat we bij nieuwbouw van een locatie aandacht hebben voor milieuvriendelijk bouwen. Een prettig woonklimaat, energiezuinige voorzieningen voorzien van goede isolatie en een ecologische tuin. De natuur en de directe omgeving van onze cliënten vormen het decor waarin we met elkaar leven en werken. Wij vinden het belangrijk om de verbinding tussen mens en natuur te leggen en te benadrukken.

De nieuw aangelegde tuin van het Binnenhofje in de binnenstad van Terneuzen is ingezaaid met veldbloemen en wildeplanten-zaadmengels om vlinders te lokken en op die manier bij te dragen aan de instandhouding van de vlindersoorten. Onze bewoners genieten van de kleurijke bakken, de vlinders en de insecten.
We werken samen met het Zeeuws Landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland, organisaties die zich bezighouden met natuurbeheer. Daarmee willen we ons steentje bijdragen om de natuur in Zeeland in stand te houden en uit te breiden. 

Nieuws

De samenwerking met Het Zeeuws Landschap is een groot succes. Meer dan twee jaar helpen de cliënten van Zeeuwse Gronden met het natuurbeheer in Zeeuws-Vlaanderen. We vinden het fantastisch dat we mee kunnen helpen om de karakteristieke Zeeuws-Vlaamse natuur in stand te houden.

Zeeuwse Gronden en Stichting landschapsbeheer Zeeland werken sinds een maand samen. Al eerder gingen we de samenwerking aan met Het Zeeuws Landschap. Omdat het werken in de natuur als stimulerend en helend wordt ervaren door de cliënten van Zeeuwse Gronden gaan we nu ook in zee met Landschapbeheer .

Het Zeeuws Landschap is zo tevreden over de samenwerking met Zeeuwse Gronden dat ze er een artikel over geschreven hebben in hun ledenmagazine. Het Klusteam werkt samen met de natuurbeheerders om de natuurgebieden in Zeeuws Vlaanderen te onderhouden.Lees het artikel in het bijgevoegde document.

Het strand bij het Paulinaschor is weer schoon. Vuilnis en aangespoelde rotzooi is door de klussers van Zeeuwse Gronden opgeruimd. Het schor is van Het Zeeuws Landschap. Sinds november werken Zeeuwse Gronden en Het Zeeuws Landschap samen. Clienten van Zeeuwse Gronden hebben toen samen met de mannen van de natuurbeheersstichting de koeienrasters uit Het Land van Saeftinghe gehaald.

Cliënten en medewerkers zijn samen met medewerkers van het Zeeuws Landschap begonnen met de afrastering van de koeien, die zomers in het gebied lopen, winterklaar gemaakt.

Zeeuwse Gronden gaat mee samenwerken met Het Zeeuws Landschap aan het onderhouden en in stand houden van de Zeeuwse natuur. We beginnen met het meehelpen met weghalen van de koeienroosters in Het Verdronken Land van Saeftinghe.