Hoe werkt de aanmelding

Zeeuwse Gronden werkt volgens een bepaalde structuur, dit wordt het zorgproces genoemd. Een zorgproces is het verloop vanaf het moment dat je wordt aangemeld totdat je bij ons in zorg bent.

Aanmelding
Allereerst komt de aanmelding. De aanmelding wordt gedaan door de huisarts, psychiater, behandelaar of door een andere instantie. Het is gebruikelijk dat met de aanmelding of kort daarna een verwijsbrief wordt opgestuurd naar ons. Het aanmeldformulier kunt u onderaan dit bericht downloaden. Wanneer de aanmelding bij ons is aangekomen wordt deze meegenomen in het aanmeldoverleg. Dit overleg wordt gedaan door een multidisciplinair team en er wordt dan gekeken of de hulpvraag die je hebt kan worden beantwoord door ons.

Intakegesprek
Wanneer er is besloten dat wij je kunnen helpen met jouw hulpvraag gaan we je uitnodigen voor een intakegesprek. Dit wordt meestal gedaan door een psychiater. Het doel van het intakegesprek is om te achterhalen wat de hulpvraag is en op welke gebieden er begeleiding gevraagd wordt of nodig is. Na de intake wordt er in het zorgtoewijzingsoverleg besloten wat de beste behandeling/begeleiding is. Het kan zijn dat er geen plaats is om direct met de zorg van start te gaan, je zult dan op de wachtlijst worden geplaatst tot we je verder kunnen helpen. Het kan zijn dat de zorg die je ontvangt een indicatie nodig is. Dit wordt met je besproken na het zorgtoewijzingsoverleg.

Mocht u nog vragen hebben, kunt altijd even telefonisch contact met ons opnemen. Ons nummer is: 0115 - 621314.