Hoe werkt de aanmelding?

Zeeuwse Gronden werkt volgens een bepaalde structuur, het zogenoemde zorgproces. Een zorgproces is het verloop vanaf het moment dat je wordt aangemeld totdat je bij ons in zorg bent.

Aanmelding
Je wordt bij ons aangemeld door een huisarts, psychiater, behandelaar of instantie. Het is gebruikelijk dat met de aanmelding of kort daarna een verwijsbrief naar ons wordt opgestuurd. Deze brief kun je onderaan deze pagina downloaden. Wanneer de aanmelding bij ons is aangekomen, wordt deze behandeld in het aanmeldoverleg. In dit overleg bekijkt een multidisciplinair team of wij je hulpvraag kunnen beantwoorden.

Intakegesprek
Als wij je kunnen helpen, zullen we je uitnodigen voor een intakegesprek. Dit vindt meestal plaats bij een psychiater. Het doel van het intakegesprek is achterhalen wat de hulpvraag is en op welke gebieden er begeleiding nodig is. Na de intake wordt in het zorgtoewijzingsoverleg de juiste behandeling/begeleiding toegekend. Wanneer er geen plaats is om direct met de zorg van start te gaan, zul je op de wachtlijst worden geplaatst. 

Neem bij vragen gerust telefonisch contact op: 0115 - 621314.