Wachtlijst

Voor alle zorgprogramma's geldt de volgende wachtlijst:
Van aanmelding tot intake, gemiddeld 1 tot 3 weken
Van intake tot behandeling, gemiddeld 1 tot 3 weken

Voor de begeleiding geldt de volgende wachtlijst:
Voor ambulante zorg is er geen wachtlijst. Voor al onze woonlocaties is er wel een wachtlijst. Wilt u meer informatie over de wachtlijst neem dan contact op met mevrouw T. DeMul en/of mevrouw E. Martens 0115-621314.