Veel gestelde vragen (FAQ)

Hoe kan ik mij aanmelden?
Voor een aanmelding moet er een aanmeldformulier worden ingevuld. Er is een aanmeldformulier wat u op onze site kunt downloaden, ook kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van Zeeuwse Gronden op telefoonnummer 0115-621314 of via mail info@zeeuwsegronden.nl. Bij vragen helpen wij u graag verder.

Is er een wachtlijst?
Voor ambulante zorg is er geen wachtlijst. Voor al onze woonlocaties is er wel een wachtlijst. Wilt u meer informatie over de wachtlijst neem dan contact op met mevrouw T. DeMul en/of mevrouw E. Martens 0115-621314. 

Wanneer heeft mijn psychiater spreekuur?
Dr. van Nuffel op woensdag van 9.00 tot 14.00 uur
Dr. van Parijs op maandag van 9.00 tot 17.00 uur
Dr. Dogan op woensdag van 09.00 tot 14.00 en op vrijdag van 9.00 tot 17.00
Let op! Je moet jezelf telefonisch op geven voor het spreekuur via 0115-621314.

Ik wil een andere behandelaar, hoe regel ik dit?
Bespreek met je andere behandelaar waarom je een andere behandelaar wilt. Vaak heb je al veel verteld en kennen jullie elkaar langere tijd, het is dan fijn als je er samen uit kunt komen. Heb je begeleiding, dan kan je aan hen vragen om je te ondersteunen bij de voorbereiding van dit gesprek.

Mijn familielid is cliënt bij jullie en ik maak me zorgen over de behandeling. Waar kan ik terecht?
We raden je aan om op de eerste plaats met je familielid te gaan praten. Als hij of zij dat goed vind, kan je dan ook samen in gesprek met de behandelaar. Het kan natuurlijk zo zijn dat je familielid niet wilt dat er contact is tussen zijn, haar hulpverlener en familie. Dan kan je als familielid besluiten om contact te zoeken met de familievertrouwenspersoon. Meer informatie vindt je onder 'ik heb een klacht'.