Uniek aan Zeeuwse Gronden

Zeeuwse Gronden is een geestelijke gezondheidszorgorganisatie ontstaan op initiatief van familievereniging Ypsilon en een aantal betrokken hulpverleners. Zeeuwse Gronden is opgericht om mensen met een psychiatrische ziekte zo goed mogelijk te laten wonen. Het wonen is voor ieder mens bij uitstek de concrete vormgeving van het leven. Zeeuwse Gronden ontwikkelt, in samenwerking met gemeentes en woningbouwverenigingen, woonlocaties die bestaan uit een groep van zelfstandige appartementen en een gemeenschappelijke voorziening. De woonlocaties van Zeeuwse Gronden maken het mogelijk dat mensen die anders hun leven lang aangewezen zouden zijn op een verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis, in hun eigen gemeente kunnen wonen.

De combinatie van zelfstandigheid en gemeenschappelijkheid maakt Zeeuwse Gronden uniek. Mensen wonen zelfstandig in een eigen appartement, maar ontmoeten elkaar in de gemeenschappelijke ruimte. Ze gaan nieuwe sociale verbanden aan, wat een wezenlijke bijdrage levert aan hun herstel. Een ander uniek aspect is de directe betrokkenheid van familie. Familie is nauw betrokken bij het leven op de woonlocaties en er is regelmatig overleg met de begeleiding. Voor familie betekent dit dikwijls herstel van contact met kinderen, ouders, broers of zussen die door hun psychiatrische ziekte in een sociaal isolement verkeerden en niet meer aanspreekbaar waren. 

Zeeuwse Gronden is niet een instelling van hulpverleners, maar van cliënten, familie en medewerkers. Initiatieven rond dagbesteding, werken en kunstzinnige activiteiten worden samen ontwikkeld. Zeeuwse Gronden streeft er bewust naar een leef-, woon- en werkgemeenschap te zijn. Het doel is niet ‘destigmatiseren’ door voor te wenden dat een psychiatrische ziekte gewoon is. Een psychiatrische ziekte is niet gewoon. Vaak brengt die ernstige beperkingen met zich mee en verwarring rond de eigen identiteit. Zeeuwse Gronden wil mensen in hun anders zijn een gewone plaats in de samenleving geven, met recht op wonen, werken, relaties, kortom: het gewone leven van iedere burger. 

Ten slotte is Zeeuwse Gronden uniek door het concept geïntegreerde zorg. Dat houdt een nauwe afstemming in tussen wonen, begeleiding in het dagelijks leven en behandeling. Wanneer de psychiater op bezoek komt, eet hij mee aan tafel en hij behandelt dus niet alleen mensen in de spreekkamer. De lijnen zijn kort, er is direct contact tussen cliënten, ouders, verpleegkundigen en psychiater, waardoor ook mensen met een ernstig verstoord functioneren zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen.