Uniek aan Zeeuwse Gronden

Zeeuwse Gronden is een geestelijke gezondheidszorgorganisatie ontstaan op initiatief van de Zeeuwse afdeling van de familievereniging Ypsilon en een aantal betrokken hulpverleners. De doelgroep van Zeeuwse Gronden is mensen met een ernstige psychiatrische ziekte. Zeeuwse Gronden is opgericht om die doelgroep zo goed mogelijk te laten wonen. Het wonen is – voor ieder mens – bij uitstek de concrete vormgeving van het leven. Zeeuwse Gronden ontwikkelt, in samenwerking met plaatselijke gemeentes en woningbouwverenigingen, woonlocaties die bestaan uit een groep van zelfstandige appartementen en een gemeenschappelijke voorziening.

De woonlocaties van Zeeuwse Gronden maken het mogelijk dat mensen die anders hun leven lang aangewezen zouden zijn op een verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis, in hun eigen gemeente van herkomst kunnen wonen. Uniek is Zeeuwse Gronden door de combinatie van zelfstandigheid en gemeenschappelijkheid. Mensen wonen zelfstandig in een eigen appartement, maar ontmoeten elkaar in de gemeenschappelijke ruimte. Ze gaan nieuwe sociale verbanden aan, wat een wezenlijke bijdrage levert aan hun herstel. 

Uniek is Zeeuwse Gronden door de directe betrokkenheid van familie. Familie is nauw betrokken bij het leven op de woonlocaties, ze zoeken hun familieleden op en er is regelmatig overleg met de begeleiding. Voor familie betekent dit dikwijls herstel van contact met hun kinderen, ouders, broers of zussen die door hun psychiatrische ziekte in een sociaal isolement verkeerden en niet meer aanspreekbaar waren. 

Zeeuwse Gronden is niet een instelling van hulpverleners, maar van cliënten, familie en medewerkers. Initiatieven rond dagbesteding, werken, kunstzinnige activiteiten worden samen ontwikkeld. Zeeuwse Gronden streeft er bewust naar een leef-, woon- en werkgemeenschap te zijn. Het doel is niet ‘destigmatiseren’ door voor te wenden dat een psychiatrische ziekte ‘gewoon’ is. Een psychiatrische ziekte is niet gewoon. Vaak brengt die ernstige beperkingen met zich mee en verwarring rond de eigen identiteit. Zeeuwse Gronden wil mensen in hun anders zijn een gewone plaats in de samenleving geven, met recht op wonen, werken, relaties, kortom: het gewone leven van iedere burger. 

Uniek is Zeeuwse Gronden door het concept geïntegreerde zorg. Dat houdt een nauwe afstemming in tussen wonen, begeleiding in het dagelijks leven en de behandeling. Wanneer de psychiater op bezoek komt, eet hij mee aan tafel en behandelt niet alleen de mensen in de spreekkamer. Korte lijnen, direct contact tussen cliënten, ouders, verpleegkundigen en psychiater – waardoor ook mensen met een ernstig verstoord functioneren zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen.