Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden en is als volgt samengesteld:

  • Dhr. J-F. Mulder (voorzitter)
  • Dhr. G. van Harten
  • Dhr. H. Bergmann

 

 

Beloningsbeleid
De Raad van Toezicht is niet bezoldigd en ontvangt 
geen vergoeding in de zin van vacatiegelden.