Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

  • Dhr. J-F. Mulder (voorzitter)
  • Dhr. G. van Harten
  • Dhr. H. Bergmann

 
Beloningsbeleid
De Raad van Toezicht is niet bezoldigd en ontvangt
geen vergoeding in de zin van vacatiegelden.