Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

Dhr. J. van Blarikom (voorzitter)
Dhr. H.C. Haak

Bestuurssecretaris:
Cindy Taalman
E-mail: c.taalman@zeeuwsegronden.nl
Tel: 0115-621314

Beloningsbeleid
De beloning van de Raad van Bestuur is inzichtelijk in de jaarrekening en geschiedt conform
de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).