Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden en is als volgt samengesteld:

  • Dhr. J. van Blarikom (voorzitter)
  • Dhr. H.C. Haak


Bestuursecretaris:
Cindy Taalman
E-mail: c.taalman@zeeuwsegronden.nl
Tel: 0115-621314

Beloningsbeleid
De beloning van de Raad van Bestuur is inzichtelijk in de jaarrekening en geschiedt conform
de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).