Familieraad

De Familieraad

De familieraad is er voor familie en naasten van cliënten. Wanneer iemand uit je familie bij Zeeuwse Gronden in behandeling is, heb je mogelijk vragen. Voor ons bestaan er geen 'rare' vragen. Wij zijn namelijk, net als jij: 'familie van'. Ook wij zochten ooit de beste zorg voor onze naasten. Inmiddels hebben we deze zorg gevonden bij Zeeuwse Gronden. Maar ondanks de goede zorg die Zeeuwse Gronden biedt, blijven er wellicht onderwerpen waar je vragen over hebt. Daarom is de familieraad in het leven geroepen. Wij kennen de begeleiders en behandelaren goed en weten hoe belangrijk het is om als familie gehoord te worden.

Wij geven familieleden en naasten van cliënten een stem en een platform om ervaringen uit te wisselen. Wij horen graag wat je wensen en behoeften zijn en gaan hiermee aan de slag. Mocht je het bijvoorbeeld lastig vinden om steeds zelf het initiatief te nemen richting begeleider of behandelaar, dan kun je dit bij ons aangeven. Wij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. 

Zeeuwse Gronden heeft een Richtlijn Familiebeleid opgesteld waarin de omgang tussen familie en hulpverlening staat beschreven. Wij zien toe op de handhaving van deze richtlijn. Wij stimuleren bovendien de toegankelijke omgang tussen familie, cliënt en medewerkers door bijvoorbeeld themabijeenkomsten en informele avonden.

Wij zijn er voor elk moment dat je als familie zijnde een steuntje in de rug kunt gebruiken.

Voorzitter:
Rita de Rijke
Telefoon: 0115 631083
E-mailadres: familieraad@zeeuwsegronden.nl

Nieuws

Zeeuwse Gronden is ontstaan op initiatief van de Zeeuwse afdeling van de familievereniging Ypsilon en een aantal betrokken hulpverleners. De familieraad heeft een belangrijk plaats in onze organisatie. In het jaarverslag blikt de familieraad terug op 2017. Benieuwd, raadpleeg de bijlage.