Familieraad

De Familieraad

De familieraad is er voor familie en naasten van cliënten. Wanneer uw familielid bij Zeeuwse Gronden in behandeling is, heeft u mogelijk vragen. Voor ons bestaan er geen 'rare' vragen. Wij zijn namelijk, net als u: 'familie van'. Ook wij zochten ooit de beste zorg voor onze naasten. Inmiddels hebben wij, heeft u, deze zorg gevonden bij Zeeuwse Gronden. Maar ondanks de goede zorg die Zeeuwse Gronden biedt, blijven er altijd onderwerpen waar u wellicht vragen over heeft. Daarom is er de familieraad. Wij kennen de begeleiding en de behandelaren inmiddels goed en weten hoe belangrijk het is om als familie gehoord te worden.

Wij, als familieraad, geven familieleden, naasten en betrokkenen van cliënten een stem en een platform om ervaringen uit te wisselen. Wij horen graag wat uw wensen en behoeften zijn en gaan hiermee aan de slag. Mocht u het bijvoorbeeld lastig vinden om steeds zelf het initiatief te moeten nemen richting begeleiding of een behandelaar, dan kunt u dit bij ons aangeven. Wij hebben regelmatig overleg met begeleiding en Raad van Bestuur om dit soort onderwerpen te bespreken.

Wat doen we:
Zeeuwse Gronden heeft een Richtlijn Familiebeleid opgesteld waarin de omgang met u en de hulpverlening staat beschreven. Wij zien toe op de handhaving van deze richtlijn (dit is als pdf te downloaden onderaan dit verhaal).

Wij stimuleren een toegankelijke omgang tussen familie, cliënt en medewerkers. Om deze integratie te bevorderen, organiseren we onder andere themabijeenkomsten en informele avonden.

Wij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. Wij zijn er voor elk moment dat u een steuntje in de rug kunt gebruiken.

Voorzitter:
Rita de Rijke
Telefoon; 0115-63 10 83

E-mailadres: familieraad@zeeuwsegronden.nl

Nieuws

Zeeuwse Gronden is ontstaan op initiatief van de Zeeuwse afdeling van de familievereniging Ypsilon en een aantal betrokken hulpverleners. De familieraad heeft een belangrijk plaats in onze organisatie. In het jaarverslag blikt de familieraad terug op 2016. Benieuwd, raadpleeg de bijlage. 

De lezing en de workshop zijn druk bezocht. De gastspreker Rokus Loopik vond het uniek ..voor Zeeuwse Gronden heel gewoon..dat de workshop over LEAP door clienten, familieleden en hulpverleners werd bezocht. Lees meer in het verslag...

 

 

De enquête voor familie en naasten is deze week verzonden en heeft als doel inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van zorg voor de cliënten en de omgang met familie en naasten en de medewerkers van Zeeuwse Gronden.

Voorafgaand aan de lezing op donderdag 27 oktober bij Porgy&Bess geeft Rokus Loopik een workshop: Samen Gedichten lezen, nieuwe poetische inzichten op weg naar herstel. De workshop begint om 13.30 en eindigt om 16.30 en vindt plaats op het kantoor van Zeeuwse Gronden, Axelsestraat 8a.

De familieraad heeft een bezoekje gebracht aan Morgenrood en was zeer onder de indruk van het enthousiaste verhaal van Nico. We hebben een mooie indruk gekregen wat hij samen met de bezoekers van de studio aan muziek, schilderen, kunst en nog veel meer creatiefs doet.

De familieraad heeft het boek Het niemandsland van een moeder aangeschaft.Geertje Paaij schrijft in haar boek over de opname van haar dochter en de verwoestende gevolgen t.g.v het gebruik van sociaal media. Omdat haar dochter totaal de weg kwijt was wilde ze geen contact met de moeder waardoor ze