Creatieve Therapie

Creatieve Therapie

Door de (bevrijdende) kracht van muziek, kunst, creatie en de associaties die ieder mens er op zijn persoonlijke manier mee maakt, beoogt ZG op een buitengewone manier bij te dragen aan het zelfbesef en de wil van de mens om zijn on-hebbelijke momenten te kunnen omzetten in plastische kracht (dat is de kracht om vanuit jezelf te groeien, zin te geven,plezier te beleven…).

Via de muzikale beleving of het creatieve hulp-proces omgaan met psychische druk, je zintuigen activeren, emoties ventileren, je positie versterken door op een kunstzinnige wijze controle te leren verwerven, het bedreigende van de realiteit omheen je trachten te overstijgen, je onafhankelijkheid vergroten… Maar ook muziek,creatie, kunst.. beleven, spelen, voelen, toepassen om in staat te zijn (even) te ontsnappen uit de werkelijkheid of een tevredenheid met jezelf (en de ander) te bereiken. Noem het een ‘ge-affect-eerd’ raken door middel van  beeldende creatie, muziek, zang, voordracht…

Ook onze cliënten die hun bestaan  in eigen creatieve handen wensen te nemen,mensen die op een creatieve manier een tevredenheid met zichzelf (en de ander) willen bereiken, vinden gemakkellijk hun weg binnen ZG.

Plato omschreef de muziek als “een mentaliteit, zij geeft een ziel aan de wereld, vleugels aan de geest, kracht aan de verbeelding, charme aan de treurigheid, vreugde en leven aan alles op aard. Zij ligt aan de oorsprong en is doel van al hetgeen dat goed, waar en schoon is.”

Locatie:Morgenrood Pelmolengang 5 Terneuzen Contactpersoon: Nico Kochuyt  n.kochuyt@zeeuwsegronden.nl