Clientenraad

De Cliëntenraad

Wat is een cliëntenraad precies?
De cliëntenraad van Zeeuwse Gronden bestaat uit vijf cliënten van verschillende locaties, die elke zes weken bij elkaar komen. Regelmatig staat er een overleg met de Raad van Bestuur op de agenda waarbij we bijvoorbeeld de informatievoorziening vanuit de cliëntenraad naar de cliënten bespreken. We fungeren eigenlijk als schakel tussen cliënten en de Raad van Bestuur. 

Waarom een cliëntenraad?
Wij geven cliënten een stem en maken hun mening kenbaar naar de organisatie toe. Daarnaast moet elke instelling een cliëntenraad hebben. Dat is wettelijk geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Hoe werken we?
We houden de lijnen zo kort mogelijk door zelf op locatiebezoek te gaan en door contact te onderhouden met de begeleiding. Op die manier kunnen we snel schakelen tussen de betrokken. Tijdens reguliere vergaderingen bespreken we actuele onderwerpen, aangedragen door cliënten, familie en begeleiding. We formuleren een standpunt en ondernemen zo nodig actief richting cliënten, Raad van Bestuur, locatie of team.

Ideeën, suggesties
Als je een idee of klacht hebt, kun je dit bij de begeleiding aangeven of je kunt de ondersteuning cliëntenraad bellen of mailen.

Lid worden?
De cliëntenraad kan altijd actieve leden gebruiken. Dus wil je meepraten over begeleiding, wonen en alle andere facetten van Zeeuwse Gronden, meld je dan aan bij ondersteuning cliëntenraad. Als lid van de cliëntenraad werk je aan je eigen ontplooiing door cursussen te volgen over onder andere medezeggenschapschap. Reis- en onkosten worden vergoed.

Ondersteuning cliëntenraad
Tiny van Alten
Telefoon: 06 21865547