Clientenraad

De Cliëntenraad

De hoofddoelstelling van Zeeuwse Gronden is mensen begeleiden in woonsituatie. Als cliëntenraad sluiten we daarbij aan door bijvoorbeeld te letten op veiligheid voor bewoners, het vaststellen van een rookbeleid, het waarborgen van de kleinschaligheid van de instelling en het bevorderen van het contact tussen cliënten onderling. Ook geven we informatie over de klachtenprocedure. We proberen de klacht vervolgens om te zetten in een advies waardoor de cliënt weer verder kan.  

Wat is een clientenraad precies?
De cliëntenraad van Zeeuwse Gronden bestaat uit vijf cliënten van verschillende locaties die elke zes weken bij elkaar komen. Regelmatig staat er een overleg met de Raad van Bestuur op de agenda waarbij we bijvoorbeeld de informatievoorziening vanuit de cliëntenraad naar de cliënten bespreken. We fungeren eigenlijk als schakel tussen cliënten en de Raad van Bestuur.

Waarom een cliëntenraad?
Wij geven cliënten een stem en maken hun mening kenbaar naar de organisatie. Daarnaast moet elke instelling een cliëntenraad hebben. Dat is wettelijk geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Hoe werken we?
We houden de lijnen zo kort mogelijk door zelf op locatiebezoek te gaan en door contact te onderhouden met de begeleiding. Op die manier kunnen we snel schakelen tussen de betrokken. Op de reguliere vergaderingen bespreken we actuele onderwerpen, aangedragen door cliënten, familie en begeleiding. Op die manier kunnen we snel schakelen tussen de betrokkenen. Op de reguliere vergaderingen bespreken we actuele onderwerpen, aangedragen door cliënten, familie en begeleiding. We formulieren een standpunt en ondernemen zo nodig actief richting cliënten, Raad van Bestuur, locatie of team.

Ideeën, suggesties:
Als je na het lezen van deze brochure een goed idee of klacht hebt, dan kun je dit bij de begeleiding aangeven maar je kunt ook ondersteuning cliëntenraad bellen of mailen.

Lid worden?
De cliëntenraad kan altijd actieve leden gebruiken. Dus wil je meepraten over begeleiding, wonen en alle andere facetten rondom Zeeuwse Gronden, meld je dan aan bij ondersteuning cliëntenraad. Als lid van de cliëntenraad werk je ook aan je eigen ontplooiing door cursussen te volgen over onder andere medezeggenschapschap. Reis_ en onkosten worden vergoed.

Ondersteuning cliëntenraad:
Tiny van Alten
telefoon: 06 - 21 86 55 47

Nieuws

De Cliëntenraad gaat geregeld op locatie voor een bewonersoverleg, in deze gesprekken worden bevindingen van de bewoners besproken. Onder het genot van een kop koffie met een stuk pavlova heeft het bewonersoverleg plaatsgevonden met de bewoners van de woonlocatie Avezande.