Ik heb een klacht

Heeft u een klacht? Mail uw klacht, uw naam, uw telefoonnummer en een korte omschrijving via het onderstaande mailformulier. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

U heeft een klacht
Als u een klacht heeft adviseren wij altijd om eerst in gesprek te gaan met de betrokken persoon of de leidinggevende. Wij vinden het belangrijk om samen te kijken naar een oplossing. Maak op korte termijn een afspraak om de klacht te bespreken en bedenk vooraf wat u wilt bereiken met het gesprek. Tijdens het gesprek vinden wij het belangrijk dat er naar elkaar geluisterd wordt en er geprobeerd wordt om er samen uit te komen. U kunt daarbij advies en ondersteuning vragen van onze onafhankelijke klachtenfunctionaris Sjoek de Vries, bereikbaar via SdVries@zorgbelang-brabant.nl of 06 82 04 70 11. 
 
Klachtencommissie Zeeland
Zeeuwse Gronden is aangesloten bij de Klachtencommissie Zeeland p/a Viazorg, Stationspark 2, 4462 DZ Goes, klachtencommissiezeeland@viazorg.nl. Als u een klacht heeft, dan kunt u deze schriftelijk indienen bij de Raad van Bestuur van Zeeuwse Gronden. De Raad van Bestuur zal vervolgens de klachtencommissie vragen om een advies uit te brengen over uw klacht. 
 
U heeft schade geleden
Als u schade geleden heeft door het toedoen van Zeeuwse Gronden die u vergoed wilt hebben of als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht door de Raad van Bestuur van Zeeuwse Gronden, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie. Dien uw klacht schriftelijk in bij Geschillencommissie GGZ, Postbus 90600, 2500 LP Den Haag. Ook bereikbaar via 070-3105310.
 
Familie Vertrouwens Persoon
Als u als familielid van een cliënt vragen of een klacht heeft, kunt u terecht bij de Familie Vertrouwens Persoon (FVP). De FVP luistert, geeft informatie over de GGZ en wetgeving of advies hoe je blijft staan als mantelzorger. Daarnaast kan de FVP de familie ondersteunen in het contact met de hulpverlener. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en in dienst van de landelijke stichting familievertrouwenspersonen www.lsfvp.nl. Lisette Bartels is de FVP van Zeeuwse Gronden, bereikbaar via 06 53166533 of via l.bartels@lsfvp.nl. Voor familie van cliënten zijn geen kosten aan verbonden aan het inschakelen van de FVP. 
 
Jeugdvertrouwenspersoon
Voor onze jonge clienten is er een jeugdvertrouwenspersoon, Madelon van den Broeke. Madelon is onafhankelijk en kan helpen met advies, klachten of een luisterend oor. Ze is te bereiken via mvdbroeke@zorgbelang-brabant.nl of via 06 - 58 79 53 45. 
 
Meer informatie over klachten, klachtencommissie, onze klachtenfunctionaris of onze jeugdvertrouwenspersoon kunt u hieronder downloaden.