De organisatie

Op deze pagina vind je de jaarverslagen, kwaliteitsstatuut en beleidsplan. Het jaarverslag is een overzicht van wat er in onze een organisatie is gebeurd, samen met een financiële verantwoording. Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht om als ggz-instelling een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut beschrijft wat Zeeuwse Gronden geregeld moet hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. In het meerjarige beleidsplan vouwen we onze plannen en doelstellingen uit.

RSIN Stichting Wonen en Psychiatrie: 814930773
RSIN Stichting Zeeuwse Gronden, samenleving en participatie: 853496304