De organisatie

Op onze website kunt u veel informatie vinden over wat uniek is aan Zeeuwse Gronden.

Maar naast dat wij een organisatie zijn, die uniek is voor onze cliënten en hun familie, zoals blijkt uit de cliëntenraad en de familieraad. Zijn wij ook een organisatie die zich ten volle inzet voor ons personeel. Wij zijn een organisatie van weinig lagen zoals je kunt zien in onze organisatiestructuur. Een gevoel van nabijheid vinden we belangrijk. De Ondernemingsraad is het orgaan die de belangen van ons personeel waarborgt.

Bent u, net zoals ons, geënthousiasmeerd door onze organisatie? Dat horen wij graag! Complimenten, vragen en opmerkingen zijn welkom via info@zeeuwsegronden.nl.