Dagbesteding

Met ons brede dagbestedingsaanbod willen we mensen met een psychiatrische ziekte de mogelijkheid bieden tot participatie. Dagbesteding is een middel om je beter te voelen, waardering te krijgen en structuur aan de dag te geven. Door een zinvolle invulling van de dag ben je over het algemeen in staat een psychiatrische aandoening beter onder controle te krijgen. Door samenwerking met anderen bouw je ook makkelijker een sociaal netwerk op. 

We bieden dagbesteding aan op maat, individueel en in groepen, en onder deskundige begeleiding. We werken samen met verschillende organisaties in onze omgeving en betrekken buurtbewoners. Zij maken gebruik van voorzieningen als El Cantina, Het Melkmeisje of de Inloop, of werken mee als vrijwilligers. Op deze manier creëren we draagvlak voor mensen met een psychiatrische aandoening en proberen we de cohesie in de buurt te versterken.

Daarnaast vinden we het belangrijk een steentje bij te dragen aan een leefbare omgeving. We werken samen met natuurbeschermingsorganisaties door heel Zeeland. We ruimen zwerfvuil op en helpen mee met het onderhouden van natuurgebieden. 

Het aantal dagbestedingslocaties groeit jaarlijks. Houd onze website in de gaten om op de hoogte te blijven.