Dagbesteding

Met ons brede dagbestedingsaanbod willen we mensen met een psychische stoornis de mogelijkheid bieden tot participatie. Meedoen is belangrijk! Dagbesteding is een belangrijk middel om je beter te voelen, waardering te krijgen en structuur aan de dag te geven. Door een zinvolle invulling van de dag ben je over het algemeen in staat een psychische stoornis beter onder controle te krijgen en afleiding te vinden.

Door samenwerking met anderen is het ook makkelijker een sociaal netwerk op te bouwen en te onderhouden. We bieden dagbesteding op maat en op vraag, individueel en in groepen.

De dagbesteding vindt plaats onder deskundige begeleiding van het team activiteitenbegeleiders. Ook de begeleiding is op maat: zelfstandig waar mogelijk en intensief waar nodig. Zinvolle dagbesteding betekent dat er minder zorg nodig is, dat de regie weer in eigen handen genomen kan worden. Daardoor neemt de kwaliteit van leven toe.

We werken samen met verschillende organisaties in onze omgeving en betrekken buurtbewoners bij de dagbesteding. Zij maken gebruik van onze dagbestedingsvoorzieningen zoals El Cantina of De Inloop en werken mee als vrijwilligers. Op deze manier creëren we draagvlak voor mensen met een psychiatrische aandoening en proberen we de cohesie in de buurt te verstreken.

We vinden het belangrijk een steentje bij te dragen aan een leefbare omgeving. Daarom nemen we niet alleen onze plek in de wijk en de buurt in, maar werken we ook samen met natuurbeschermingsorganisaties door heel Zeeland. We ruimen zwerfvuil op en helpen mee met het onderhouden van natuurgebieden.