Behandeling bij Zeeuwse Gronden

In behandeling bij Zeeuwse Gronden komt er praktisch op neer dat je een vaste ‘behandelaar’ aangeboden krijgt. Een behandelaar, dat is een psycholoog, sociaal psychiatrische verpleegkundige of ambulant verpleegkundige. Er is dus een vaste persoon met wie je regelmatig gesprekken voert. Daarnaast is vrijwel altijd aan je behandeling een psychiater verbonden.

Omdat je medicijnen voorgeschreven krijgt – of omdat het omwille van de ernst van het ziektebeeld, gewoon goed is dat een psychiater je behandeling opvolgt. Je behandeling volgt de FACT methode. Dat wil zeggen: er wordt multidisciplinair gewerkt.  Naast een verpleegkundige, een psycholoog of een psychiater, kan het aangewezen zijn dat andere vakmensen bij je behandeling zijn betrokken.
Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, een dagbestedingsconsulent, een creatief therapeut, een ervaringsdeskundige of een equitherapeut. Je beslist altijd samen met je behandelaar wie een bijdrage levert aan je behandeling. We streven niet alleen een vermindering van je klachten na, maar willen je ook de gelegenheid tot herstel geven.

Creatieve therapie http://www.zeeuwsegronden.nl/creatieve-therapie, zinvolle dagbesteding, equitherapie http://www.zeeuwsegronden.nl/welkom-bij-de-equi kunnen juist op dat gebied een bijzondere bijdrage geven. Als de klachten erger worden – je bent in een ‘crisis’ – komt je tijdelijk op het ‘FACT-bord te staan’. www.fact.nl. Je kan dan 3 tot 4 keer in de week, of meer als nodig, een van de medewerkers van het behandelend team ontmoeten. Ook is het mogelijk dat een therapie of dagbesteding meer wordt ingezet.