Behandeling bij Zeeuwse Gronden

In behandeling zijn bij Zeeuwse Gronden komt er praktisch op neer dat je een vaste ‘behandelaar’ hebt. Een behandelaar is een psycholoog, sociaal psychiatrische verpleegkundige of ambulant verpleegkundige. Er is dus een vaste persoon met wie je regelmatig gesprekken voert. Daarnaast is aan je behandeling vrijwel altijd een psychiater verbonden. Je behandeling volgt de FACT-methode: er wordt multidisciplinair gewerkt. Naast een verpleegkundige, psycholoog of psychiater kunnen andere vakspecialisten betrokken zijn. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, dagbestedingsconsulent, creatief therapeut, ervaringsdeskundige of equitherapeut.

Je beslist altijd samen met je behandelaar wie een bijdrage levert aan je behandeling. We streven niet alleen vermindering van je klachten na, maar willen je ook de gelegenheid tot herstel geven. Creatieve therapie, zinvolle dagbesteding en equitherapie kunnen juist op dat gebied een bijzondere bijdrage leveren. Als de klachten erger worden en je raakt in een ‘crisis’, kun je drie tot vier keer in de week een medewerker van het behandelend team zien. Ook is het mogelijk dat er meer therapie of dagbesteding wordt ingezet.