Begeleiden

Bij Zeeuwse Gronden kunnen mensen met ernstige psychiatrisch aandoeningen terecht voor begeleiding op maat bij wonen, werken, dagbesteding en financiële zaken. Samen met de cliënt en als het kan in overleg met de familie, wordt er een begeleidingsplan opgesteld waarin de afspraken en de frequentie van begeleiding vastgelegd wordt. Vanuit dit plan wordt de begeleiding opgestart. De persoonlijk begeleider stelt samen met de cliënt, in overleg met de behandelaar dit plan op.

Er is ambulante begeleiding, bij de cliënten thuis. Ook kan je wonen in een van onze woonlocaties en daar begeleiding krijgen. We hebben ook een afdeling maatschappelijk werk die de financiële ondersteuning verzorgt. Daarnaast zijn er op de dagbestedingslocaties activiteitenbegeleiders die instaan voor een zinvolle dagbesteding.