Begeleiden

Bij Zeeuwse Gronden kunnen mensen met een ernstige psychiatrische aandoening terecht voor begeleiding op maat bij wonen, werken, dagbesteding en financiële zaken. In overleg met de cliënt en vaak met familie wordt een begeleidingsplan opgesteld waarin afspraken worden vastgelegd. Vanuit dit plan wordt de begeleiding gestart. 

Er is ambulante begeleiding mogelijk voor cliënten die thuis wonen. Daarnaast kun je in één van onze woonlocaties wonen en daar begeleiding op maat krijgen. De afdeling maatschappelijk werk biedt waar nodig financiële ondersteuning. Ten slotte zijn er activiteitenbegeleiders aanwezig op al onze dagbestedingslocaties.